Prof.ir. K.Ch.A.M. (Karel) Luyben

12 januari 2013

Voorzitter STT, lid Dagelijks Bestuur, voormalig Rector Magnificus TU Delft