Algemeen bestuur

In het Algemeen Bestuur van STT zitten vertegenwoordigers van bedrijfsleven, overheid, de onderzoekswereld en maatschappelijke organisaties. Zij denken mee over de STT-programmering, zijn betrokken bij verkenningen en vormen een belangrijke denktank waarbinnen zij praten over toekomstige technologische ontwikkelingen, innovatie en risk management.