STT_revisited

Een terugblik op de jaren 1980: STT35 en STT40

Door: Hans Timmerman
18 maart 2018

STT 35: Automatisering van de fabriek; vertrekpunten voor beleid.  In 1981 kwam ik in dienst bij STT en startte een studie die was ingegeven door de gevolgen van toenemende automatisering in de fabriek, de groeiende werkloosheid en die perfect bij het Akkoord van Wassenaar (1982) paste, waar werkgevers- en werknemersorganisaties afspraken maakten over loonmatiging en […]

STT toekomstverkenning_zorgtechnologie

Zorgtechnologie is nog steeds actueel; een terugblik op STT66

Door: Jessika van Kammen
5 maart 2018

In september 2002 verscheen de 66ste toekomstverkenning van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek: Zorgtechnologie; kansen voor innovatie en gebruik, onder redactie van dr.ir. Jessika van Kammen. Aanleiding “Sara en Abraham mogen zich deze dagen in een ongekende populariteit verheugen. Nooit eerder werden zij in korte tijd door zo veel mensen gezien”, zo schrijft de toenmalige […]