STT 76 – Serious Gaming

STT76_SG_management_def_mini

In de periode 2009 – 2011 organiseerde STT-projectleider Jacco van Uden de Toekomstverkenning Serious Gaming. Doel van de verkenning: inspirerende vergezichten ontwikkelen op games die meer willen bieden dan alleen entertainment

Het is een ambitieus project geworden. Enerzijds wilden we de toekomst van serious gaming in de volle breedte verkennen. Een open blik, ongehinderd door de beperkingen van te veel focus. Met desk research, veel gesprekken, een conferentie, een reeks expertmeetings en (p)reviews  – recensies van denkbeeldige games – hebben we geprobeerd deze ambitie in te vullen. Anderzijds zochten we naar concrete voorbeelden. Voor twee domeinen hebben we de mogelijkheden van serious gaming daarom verder uitgediept. We hebben ons beelden gevormd van game-based oplossingen voor de seniorenvraagstukken van de toekomst en we hebben gekeken naar de toegevoegde waarde van gaming voor organisaties.

Alles weten over de toekomstverkenning? Download dan:

Of bekijk de video’s van experts met hun visie op de volgende generatie serious games: Games, the next stepSerious Gaming in a Network Society, en Play or be played. En natuurlijk de beelden van de slotconferentie.

Nog meer weten of de toekomstverkenning? Neem gerust contact op met Jacco van Uden (vanuden@stt.nl)

STT 76 – Serious Gaming

In the period 2009 – 2011 STT projectmanager Jacco van Uden organized the foresight study Serious Gaming. The aim of the study was to develop inspirational perspectives on (digital) games that offer more than just entertainment. We set ourselves an ambitious goal. On the one hand we wanted to explore the future of serious gaming in the broadest sense possible. On the other hand we wanted to get hands on, and focus on two specific fields of application: healthy ageing and management.

Read all there is to know about our study here:

It is also possible to watch the video recordings of the experts and their vision on the next generation serious games (Games, the next step, Serious Gaming in a Network Society, and Play or be played) or the videos of the concluding conference (in Dutch).

More information? Contact Jacco van Uden (vanuden@stt.nl)