Kunst & Techniek

STT - Stichting Toekomstbeeld der Techniek - verkenning kunst en techniek
10 januari 2013

Wat kunnen kunst en techniek voor elkaar betekenen? Beter uitgevoerde kunst? Mooiere technologie? Of gaan de mogelijkheden verder? Liggen in slimme combinaties van kunst en techniek de creatieve oplossingen besloten voor de maatschappelijke vraagstukken van de toekomst? En is het überhaupt wel zinvol om kunst en techniek als gescheiden werelden te zien? In deze toekomstverkenning maken we ons een voorstelling van nieuwe interactievormen tussen kunst en techniek. Plus: wat levert het concreet op?